Hormonen in importvlees. Een evaluatie van recente gegevens over gehalten aan van nature voorkomende hormonen

Hormonen in importvlees : Een evaluatie van recente gegevens over gehalten aan van nature voorkomende hormonen / P.R. Kootstra, H.J. van Rossum, P.W. Zoontjes,  P.L.W.J. Schwillens, K.L. Wubs, H.A. Herbold, R.W. Stephany, S.S. Sterk en L.A. van Ginkel. - Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2004. - (RIVM Rapport 310302002/2004).Samenvatting

Consumptie van vlees, geimporteerd uit Zuid-Amerika, met name Argentinie en Brazilie, leidt niet tot inname van lichaamsvreemde hormonen. Bovendien zijn er geen aanwijzingen voor inname van verhoogde hoeveelheden lichaamseigen hormonen. Onderzoek naar het illegaal gebruik van groeibevorderende stoffen vindt binnen de Europese Unie plaats in het kader van Nationale residu controleprogramma's, uitgevoerd in het kader van Europese regelgeving. Zulk onderzoek vindt plaats zowel gedurende de boerderijfase als ten tijde van de slacht. Veelal richt dit onderzoek zich op excreta zoals urine of mest, of op orgaanvlees. Bij import van buiten de Europese Unie is als regel uitsluitend het voor consumptie bedoelde spiervlees beschikbaar. Het systematisch onderzoek van dit materiaal heeft tot op heden slechts zeer beperkt plaatsgevonden waardoor gegevens over de blootstelling van de consument nauwelijks beschikbaar zijn. Dit rapport beschrijft de resultaten van onderzoek van ca. 300 monsters rund- en varkensvlees op lichaamseigen en lichaamsvreemde hormonen. Geen van de lichaamsvreemde hormonen waarop onderzoek is verricht werd aangetroffen. In zes monsters varkensvlees werden nortestosteron en boldenon aangetroffen. De aanwezigheid van deze hormonen betekent dat ook vlees van beren (niet gecastreerde mannelijke varkens) wordt geexporteerd. In een monster rundvlees overschreed het gehalte aan 17beta-oestradiol de voorlopige grenswaarde van 0,1 microg/kg.Abstract

Consumption of meat imported from South America, mainly Argentina and Brazil, does not result in the intake of exogenous hormones. In addition, there are no indications for the intake of elevated amounts of endogenous (natural) hormones. Testing for the illegal use of growth promoting compounds within the European Union is conducted within the framework of national residue control programmes, based on European legislation. Such testing takes place "on farm" and after slaughter. Most of the tests are conducted on excreta like urine and manure and on organ tissues. However, in case of import only the muscle tissue intended for consumption is available. Systematic testing of this material, however, has been very limited. Consequently limited information on the actual intake by consumers is available. This report describes the results of the analyses of approximately 300 samples of bovine and porcine meat for the presence of xenobiotic and endogenous hormones. None of the xenobiotic hormones analyzed for was detected in these analyses. In six samples of pork meat nortestosterone and boldenone were detected. The presence of these hormones indicates that boar meat was exported too. In one sample the level of 17beta-oestradiol exceeded the provisional reference value of 0.1 microg/kg.

Original document

Parameters

Date
30 June 2005
People
Ginkel. L.A. van
Herbold, H.A.
Kootstra, P.R.
Rossum, H.J.
Schwillens, P.L.W.J.
Stephany, R.W.
Sterk, S.S.
Wubs, K.L.
Zoontjes, P.W.
Country
Netherlands
Language
Dutch
Other organisations
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - National Institute for Public Health and the Environment
Doping classes
S1. Anabolic Agents
Various
Contamination
Food and/or drinks
Meat contamination
Document type
Pdf file
Date generated
7 June 2021
Date of last modification
10 June 2021
Category
 • Legal Source
 • Education
 • Science
 • Statistics
 • History
Country & language
 • Country
 • Language
Other filters
 • ADRV
 • Legal Terms
 • Sport/IFs
 • Other organisations
 • Laboratories
 • Analytical aspects
 • Doping classes
 • Substances
 • Medical terms
 • Various
 • Version
 • Document category
 • Document type
Publication period
Origin