Welcome

Welcome to Doping.nl, the Anti-Doping Knowledge Center.
This site has been established to host information about doping in the broadest sense of the word, and about doping prevention.

Initiator
The Anti-Doping Authority Netherlands (the Dutch Doping Authority for short) established this site and maintains it. The Doping Authority was founded in 1989 and it is one of the oldest NADOs in the world. Doping.nl was developed with financial support from the Dutch Ministry for Health, Welfare and Sport.

Goals
This website  was established because of the importance that the Doping Authority and the Ministry attach to the dissemination of information relevant to doping prevention. Disclosing and supplying relevant information is one of the cornerstones in the fight against doping in sport. However, in practice, a significant amount of information is still not available, or only available to a limited group of users. We therefore decided to bring together all the relevant information in a single site: Doping.nl.

Activities
The Doping Authority aims to supply as much information through this website as possible on an ongoing basis. The information will be varied but will focus primarily on: WADA documents like the World Anti-Doping Code, the International Standards like the Prohibited List, Doping Regulations, scientific articles and abstracts, decisions by disciplinary bodies (mainly CAS decisions).As well as making documents available, the Doping Authority aims to supply searchable documents when possible, and to add relevant keywords to ensure easy access.
In the future, Doping.nl will also become a digital archive containing older information that is no longer available elsewhere.

Target readers
This site has been designed for use by anti-doping professionals such as National Anti-Doping Organisations and International Federations but also for students, journalists and other people interested in the subject.

Register
To use the lightbox option, you need to register.

More information explaining how to use this website can be found under "help".

Recently added documents More »

WADA The 2017 Monitoring Program - Results

Results of the WADA monitoring program regarding substances which are not on the 2017 Prohibited List, but which WADA wishes to monitor in order to detect patterns of misuse in sport. These substances are: In Competition Monitoring: - Mitragynine - Tramadol - Codeine In and Out of Competition Monitoring: - Telmisartan - Glucocorticoids - Beta-2 Agonists

show » details »
Type:
pdf

Doping and trade : investigation into nature and extend of doping trade and development of indicators [2002]

Doping en handel : onderzoek naar aard en omvang van dopinghandel en ontwikkeling van indicatoren / F. Oldersman, J. Snippe, B. Bieleman. - i.o.v. het Wetenschappelijk Onerzoek- en Documentatiecentrum, Ministerie van Justitie (WODC). - Groningen : Intraval, 2002. - ISBN 9072337999 Doping and trade : investigation into nature and extend of doping trade and development of indicators / F. Oldersman, J. Snippe, B. Bieleman. - Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry of Justice (WODC). - Groningen : Intraval, 2002. - ISBN 9072337999. - With English summary Summary: In commission of the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry of Justice INTRAVAL - bureau for social-scientific research and consultancy - has carried out a research into the trafficking in doping agents. The objective of this study is to render insight into what is presently known about the nature and extent of the illegal trafficking in doping agents in the Netherlands. Furthermore, specific indicators to be used in evaluating the effects of the alteration of the law concerning illegal traffic in doping need to be explored. Sixty-one interviews with key informants and specialists of various agencies have been conducted. Firstly, the report elaborates upon the nature and extent of traffic in doping. Anabolic-androgenic steroids seem to be the most popular. According to the respondents doping trafficking mainly consists of traffic in counterfeit and unregistered substances. Secondly, indicators against which the developments in the doping trade and the effects of the 2001 alteration of the law can be measured are discussed. An inventory of sources is also given. At this moment the information from available sources is too fragmentary and insufficient to render clear and lucid insight in these indicators. Further systematic research, consisting of analyses of files and interviews in arrondisements and with users, is needed. Finally, the most important findings of this study are summarized and possible indicators are explored. The current research concerns a quick-scan of an area in which much obscurity still exists and into which not much systematic research has been done so far. It proves to bo impossible to draw conclusions about the nature and extent of traffic in doping from systematic registrations or well-supported assessments. Adequate registrations are not available and sufficient knowledge to assess the extent of the trade is lacking. This study shows that at the moment good indicators are practically absent, whereas reliability, validity and exhaustiveness of potential indicators are limited. Due to the limited amount and quality of registered data further use of available qualitative information from files and interviews with those involved is recommended in order to get better insight in the doping trade. Samenvatting: Om de dopinghandel beter te kunnen bestrijden, is in mei 2001 een wetswijziging van kracht geworden, waarbij de illegale handel in geneesmiddelen voor dopingdoeleinden is ondergebracht in de Wet op de economische delicten (WED). Het onbevoegd produceren en het onbevoegd afleveren van geneesmiddelen is sindsdien, evenals het bereiden, het verkopen, het afleveren, het invoeren, het verhandelen of het ter aflevering in voorraad houden van ongeregistreerde geneesmiddelen, een economisch delict. De wetswijziging heeft het effectiever tegengaan van de illegale productie van en handel in geneesmiddelen als oogmerk, en daarmee ook een effectievere aanpak van de productie van en handel in dopinggeduide middelen. Voor de evaluatie van de wetswijziging dient op korte termijn inzicht te worden verkregen in de aard en omvang van de illegale handel in dopingmiddelen (quick scan). Daarnaast dient te worden nagegaan welke gegevens beschikbaar zijn voor het ontwikkelen van indicatoren om de effecten van de wetswijziging te evalueren. Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doping en handel 1.2 Onderzoeksvragen 1.3 Onderzoeksopzet 1.4 Indeling rapport Hoofdstuk 2 Aard en omvang 2.1 Inleiding 2.2 Dopingmiddelen 2.3 Substantie- of merkvervalsing 2.4 Contactlegging 2.5 Handelslijnen en handelaren 2.6 Omvang dopinghandel 2.7 Ontwikkelingen 2.8 Resumé Hoofdstuk 3 Indicatoren 3.1 Informatiebehoefte 3.2 Beschikbare informatie 3.3 Informatiedekking en kwaliteit 3.4 Alternatieven Hoofdstuk 4 Samenvatting en conclusies 4.1 Aard en omvang dopinghandel 4.2 Indicatoren gevolgen wetswijziging 4.3 Alternatieve indicatoren Geraadpleegde literatuur Bijlage 1 Lijst van verboden farmacologische groepen van stoffen en verboden methoden ("De Dopinglijst") Bijlage 2 Respondenten Bijlage 3 Nieuwsgroepen Internet

show » details »
Type:
pdf

Handel in doping : een verkennend ondezoek naar de handel in dopinggeduide middelen in Nederland [1998]

Handel in doping : een verkennend ondezoek naar de handel in dopinggeduide middelen in Nederland / A.W.A. Koert, R. van Kleij. - i.o.v. het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo). - Nieuwegein, Arko Uitgeverij, 1998. - ISBN 9072047435 Doping Trade : a pilot study into the trade in doping substances in the Netherlands / A.W.A. Koert, R. van Kleij. - Netherlands Centre for Doping Affairs (NeCeDo). - Nieuwegein, Arko Publisher, 1998. - ISBN 9072047435 Naar aanleiding van met name de gesprekken met respondenten afkomstig uit de cosmetische sport, wordt geconcludeerd dat de situatie met betrekking tot het gebruik van dopinggeduide middelen om drie redenen zorgwekkend genoemd moet worden. Allereerst blijkt het gebruik ervan zich in de loop der jaren te hebben uitgebreid naar groepen die voorheen niet hun toevlucht tot deze middelen namen. De tweede reden is gelegen in feit dat er sneller dan vroeger naar dopinggeduide middelen gegrepen wordt, er hogere doseringen worden gebruikt evenals riskantere middelen. In dit verband wordt door de betreffende respondenten gesproken over een 'pilmentaliteit'. De derde reden tot zorg is de toename van het aantal vervalsingen op de markt voor dopinggeduide middelen, en de daarmee gepaard gaande afname van de kwaliteit. Dezelfde conclusie dient getrokken te worden naar aanleiding van wat bekend is geworden omtrent de handel in deze middelen. Hier kan geconcludeerd worden, dat er sprake is van een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk dat zich bezighoudt met de handel in en de productie van dopinggeduide middelen. In dit netwerk doen zich nieuwe risicovolle ontwikkelingen voor. Daarmee wordt enerzijds gedoeld op de mate waarin het netwerk zich vervlecht met andere criminele netwerken en de daarmee gepaard gaande verschijnselen (bedreigingen, intimidaties, afrekeningen). Daarnaast daalt, zoals al gezegd, hierdoor de kwaliteit van de verhandelde producten op de zwarte markt. Inhoud: 1.) Doping in historisch perspectief 2.) Probleemstelling 3.) Methode van onderzoek - 1. Inleiding - 2. Het verkrijgen van het onderzoeksmateriaal 4.) Dopinggeduide middelen - 1. Inleiding - 2. Anabole androgene steroïden - 3. Middelen om de bijwerkingen van anabole steroïden te onderdrukken - 4. Afslankmiddelen - 5. Middelen, die de werking van anabole steroïden versterken - 6. Overige middelen - 7. Samenvatting 5.) Gebruikers - 1. Inleiding - 2. Gebruik in de topsport versus gebruik in het sportschoolcircuit - 4. Indeling van dopinggebruikers in het sportschoolcircuit - 3. Hoe worden cosmetische sportrs gebruikters? - 5. Tendensen in het gebruik - 6. Conclusie en samenvatting 6.) Dopinghandelaren - 1. Inleiding - 2. Indeling van dopinghandelaren - 3. Bronnen 85 - 4. Economische aspecten van de dopinghandel - 5. Handel in dopinggeduide middelen via Internet - 6. Samenvatting van het hoofdstuk 7.) Conclusies 8.) Aanbevelingen

show » details »
Type:
pdf

iNADO Quarterly Report 1_2018

iNADO Quarterly Report 1/2018 / Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO). - Bonn : iNADO, 2018 (See attached pdf-file for more information) This communication goes to iNADO’s 67 Members. iNADO is happy to answer any questions on your Institute’s activities. Please send your questions to info@inado.org _________________________________________________ Contents: - New Members - New iNADO Partnerschips - NADO Finances - Terminated and suspended Membership - iNADO Attendance at Anti-Doping Conferences/Meeting - iNADO Annual Gneral Meeting & Workshop - NADOs Visited - iNADO Webinars - iNADO Board Meetings - iNADO Public Statements - iNADO Updates - iNADO Member Communications - Added documents on iNADO Website - Other iNADO Projects and Activities

show » details »
Type:
pdf
Category
 • (Medical) Science
 • Doping classes
 • Education
 • History
 • Laboratories
 • Legal
 • Statistics
Publication period
Origin
Country & language
 • Country
 • Language
Other filters
 • ADRV
 • Document category
 • Document type
 • Health/Medical
 • IF'S
 • Laboratories/Analysis
 • Legal Terms
 • Organisations
 • Substances
 • Various
 • Version